Bưu điện văn hóa xã Mường Đăng

  • Mã bưu điện: 382790
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Đăng
  • Địa chỉ: Bản Đăng, Xã Mường Đăng, Huyện Mường Ảng
  • Điện thoại: 0902234633