Bưu điện văn hóa xã Na Cô Sa

  • Mã bưu điện: 385360
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Na Cô Sa
  • Địa chỉ: Bản Huổi Thủng 1, Xã Na Cô Sa, Huyện Nậm Pồ
  • Điện thoại: 0846119881