Bưu điện văn phòng VP Huyện Mường Lay

  • Mã bưu điện: 383936
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Huyện Mường Lay
  • Địa chỉ: Tổ 13, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay
  • Điện thoại: