Bưu điện văn hóa xã Chiềng Sinh

  • Mã bưu điện: 383000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chiềng Sinh
  • Địa chỉ: Bản Ly Sôm, Xã Chiềng Sinh, Huyện Tuần Giáo
  • Điện thoại: 0815847244