Bưu điện văn hóa xã Pa Tần

  • Mã bưu điện: 385420
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Pa Tần
  • Địa chỉ: Bản Pa Tần, Xã Pa Tần, Huyện Nậm Pồ
  • Điện thoại: 0919215277