Hòm thư Công cộng Xã Nậm Tin

  • Mã bưu điện: 385412
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Nậm Tin
  • Địa chỉ: Bản Nậm Tin 1, Xã Nậm Tin, Huyện Nậm Pồ
  • Điện thoại: 01255504558