Bưu điện văn hóa xã Nà Sáy

  • Mã bưu điện: 382760
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nà Sáy
  • Địa chỉ: Bản Nà Sáy 2, Xã Nà Sáy, Huyện Tuần Giáo
  • Điện thoại: 0988202285