Mã bưu điện Điện Biên – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Điện Biên thuộc tỉnh Điện Biên: Bưu điện Điện Biên, Bưu điện Bản Phủ, Bưu điện văn hóa xã Thanh Luông, Bưu điện văn hóa xã Thanh Nưa, Bưu điện văn hóa xã Mường Pồn, Bưu điện văn hóa xã Thanh Hưng, Bưu điện văn hóa xã Thanh Chăn, Bưu điện văn hóa xã Thanh Yên, Bưu điện văn hóa xã Noong Luống, Bưu điện văn hóa xã Noong Hẹt, Bưu điện văn hóa xã Thanh An, Bưu điện văn hóa xã Thanh Xương, Bưu điện văn hóa xã Pa Thơm, Bưu điện văn hóa xã Sam Mứn, Bưu điện văn hóa xã Mường Nhà, Bưu điện văn hóa xã Núa Ngam, Bưu điện văn hóa xã Mường Lói, Bưu điện văn hóa xã Na Ư, Bưu điện văn hóa xã Pom Lót, Bưu điện văn hóa xã Phu Luông, Hòm thư Công cộng Trung tâm Pú Tỉu, Hòm thư Công cộng Xã Hua Thanh, Hòm thư Công cộng Xã Hẹ Muông, Hòm thư Công cộng Xã Na Tông, Bưu cục văn phòng VP Huyện Điện Biên

Bưu điện Điện Biên

 • Mã bưu điện: 381400
 • Bưu cục: Bưu điện Điện Biên
 • Địa chỉ: Đội 24 Chợ, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên
 • Điện thoại: 02153924159

Bưu điện Bản Phủ

 • Mã bưu điện: 381830
 • Bưu cục: Bưu điện Bản Phủ
 • Địa chỉ: Bản Phiêng Cá, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên
 • Điện thoại: 02303821172

Bưu điện văn hóa xã Thanh Luông

 • Mã bưu điện: 381570
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Luông
 • Địa chỉ: Bản Pe Nọi 10a, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên
 • Điện thoại:  0358373915

Bưu điện văn hóa xã Thanh Nưa

 • Mã bưu điện: 381550
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Nưa
 • Địa chỉ: Bản Nậm Ty 1, Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên
 • Điện thoại: 0967690234

Bưu điện văn hóa xã Mường Pồn

 • Mã bưu điện: 381530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Pồn
 • Địa chỉ: Bản Mường Pồn 1, Xã Mường Pồn, Huyện Điện Biên
 • Điện thoại:  0776433245

Bưu điện văn hóa xã Thanh Hưng

 • Mã bưu điện: 381600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Hưng
 • Địa chỉ: Đội 13, Xã Thanh Hưng, Huyện Điện Biên
 • Điện thoại: 0945370048

Bưu điện văn hóa xã Thanh Chăn

 • Mã bưu điện: 381620
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Chăn
 • Địa chỉ: Đội 7 Thôn Thanh Hồng, Xã Thanh Chăn, Huyện Điện Biên
 • Điện thoại:  0347596743

Bưu điện văn hóa xã Thanh Yên

 • Mã bưu điện: 381640
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Yên
 • Địa chỉ: Bản Việt Yên 4a, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên
 • Điện thoại:  0987581611

Bưu điện văn hóa xã Noong Luống

 • Mã bưu điện: 381690
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Noong Luống
 • Địa chỉ: Bản A2, Xã Noong Luống, Huyện Điện Biên
 • Điện thoại: 0944705828

Bưu điện văn hóa xã Noong Hẹt

 • Mã bưu điện: 381831
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Noong Hẹt
 • Địa chỉ: Bản Bông A, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên
 • Điện thoại: 0988792860

Bưu điện văn hóa xã Thanh An

 • Mã bưu điện: 381860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh An
 • Địa chỉ: Bản Thanh Bình, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên
 • Điện thoại: 0945370052

Bưu điện văn hóa xã Thanh Xương

 • Mã bưu điện: 381410
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Xương
 • Địa chỉ: Bản Bánh, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên
 • Điện thoại: 0849750555

Bưu điện văn hóa xã Pa Thơm

 • Mã bưu điện: 381680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Pa Thơm
 • Địa chỉ: Bản Pa Thơm, Xã Pa Thơm, Huyện Điện Biên
 • Điện thoại: 0944311200

Bưu điện văn hóa xã Sam Mứn

 • Mã bưu điện: 384492
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sam Mứn
 • Địa chỉ: Đội 10 Yên Cang, Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên
 • Điện thoại: 0376821068

Bưu điện văn hóa xã Mường Nhà

 • Mã bưu điện: 381770
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Nhà
 • Địa chỉ: Bản Xôm, Xã Mường Nhà, Huyện Điện Biên
 • Điện thoại:  0962216003

Bưu điện văn hóa xã Núa Ngam

 • Mã bưu điện: 381810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Núa Ngam
 • Địa chỉ: Bản Tân Ngam, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên
 • Điện thoại: 0973477380

Bưu điện văn hóa xã Mường Lói

 • Mã bưu điện: 384482
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Lói
 • Địa chỉ: Bản Lói, Xã Mường Lói, Huyện Điện Biên
 • Điện thoại: 0973870214

Bưu điện văn hóa xã Na Ư

 • Mã bưu điện: 381760
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Na Ư
 • Địa chỉ: Bản Na Ư, Xã Na Ư, Huyện Điện Biên
 • Điện thoại: 0836718949

Bưu điện văn hóa xã Pom Lót

 • Mã bưu điện: 381730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Pom Lót
 • Địa chỉ: Thôn 6 Pom Lót, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên
 • Điện thoại: 0967488902

Bưu điện văn hóa xã Phu Luông

 • Mã bưu điện: 381800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phu Luông
 • Địa chỉ: Bản Xẻ 1, Xã Phu Luông, Huyện Điện Biên
 • Điện thoại:  0852887004

Hòm thư Công cộng Trung tâm Pú Tỉu

 • Mã bưu điện: 381907
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trung tâm Pú Tỉu
 • Địa chỉ: Bản Pú Tỉu 13, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên
 • Điện thoại: 01628347946

Hòm thư Công cộng Xã Hua Thanh

 • Mã bưu điện: 384452
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Hua Thanh
 • Địa chỉ: Bản Đội 4 bản Xá Nhù, Xã Hua Thanh, Huyện Điện Biên
 • Điện thoại: 0987219794

Hòm thư Công cộng Xã Hẹ Muông

 • Mã bưu điện: 384442
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Hẹ Muông
 • Địa chỉ: Bản Hẹ 1, Xã Hẹ Muông, Huyện Điện Biên
 • Điện thoại: 0918849347

Hòm thư Công cộng Xã Na Tông

 • Mã bưu điện: 384462
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Na Tông
 • Địa chỉ: Bản Na Tông 2, Xã Na Tông, Huyện Điện Biên
 • Điện thoại: 01649997809

Bưu cục văn phòng VP Huyện Điện Biên

 • Mã bưu điện: 384383
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Huyện Điện Biên
 • Địa chỉ: Đội 24, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên
 • Điện thoại: