Bưu điện văn hóa xã Nậm Nèn

  • Mã bưu điện: 383360
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nậm Nèn
  • Địa chỉ: Bản Nậm Nèn 1, Xã Nậm Nèn, Huyện Mường Chà
  • Điện thoại: 0967186713