Mã bưu điện Mường Ảng – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Mường Ảng thuộc tỉnh Điện Biên: Bưu điện Mường Ảng, Bưu điện văn hóa xã Mường Đăng, Bưu điện văn hóa xã Ẳng Tở, Bưu điện văn hóa xã Búng Lao, Bưu điện văn hóa xã Ẳng Nưa, Bưu điện văn hóa xã Ẳng Cang, Bưu điện văn hóa xã Mường Lạn, Bưu điện văn hóa xã Xuân Lao, Bưu điện văn hóa xã Năm Lịch, Bưu điện văn hóa xã Ngối Cáy, Bưu cục văn phòng VP Huyện Mường Ảng

Bưu điện Mường Ảng

 • Mã bưu điện: 384800
 • Bưu cục: Bưu điện Mường Ảng
 • Địa chỉ: Tổ 7, Thị Trấn Mường Ẳng, Huyện Mường Ảng
 • Điện thoại: 02153865103

Bưu điện văn hóa xã Mường Đăng

 • Mã bưu điện: 382790
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Đăng
 • Địa chỉ: Bản Đăng, Xã Mường Đăng, Huyện Mường Ảng
 • Điện thoại: 0902234633

Bưu điện văn hóa xã Ẳng Tở

 • Mã bưu điện: 382890
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ẳng Tở
 • Địa chỉ: Bản Pá Cha, Xã Ẳng Tở, Huyện Mường Ảng
 • Điện thoại: 0904590124

Bưu điện văn hóa xã Búng Lao

 • Mã bưu điện: 382920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Búng Lao
 • Địa chỉ: Khu Khu chợ, Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng
 • Điện thoại:  0988069089

Bưu điện văn hóa xã Ẳng Nưa

 • Mã bưu điện: 382870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ẳng Nưa
 • Địa chỉ: Bản Lé, Xã Ẳng Nưa, Huyện Mường Ảng
 • Điện thoại: 0977602581

Bưu điện văn hóa xã Ẳng Cang

 • Mã bưu điện: 382820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ẳng Cang
 • Địa chỉ: Bản Hón, Xã Ẳng Cang, Huyện Mường Ảng
 • Điện thoại: 0378104859

Bưu điện văn hóa xã Mường Lạn

 • Mã bưu điện: 382960
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Lạn
 • Địa chỉ: Bản Lạn B, Xã Mường Lạn, Huyện Mường Ảng
 • Điện thoại: 0916957701

Bưu điện văn hóa xã Xuân Lao

 • Mã bưu điện: 385060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Lao
 • Địa chỉ: Bản Lao, Xã Xuân Lao, Huyện Mường Ảng
 • Điện thoại: 0336796396

Bưu điện văn hóa xã Năm Lịch

 • Mã bưu điện: 385020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Năm Lịch
 • Địa chỉ: Bản Lịch Cang, Xã Nặm Lịch, Huyện Mường Ảng
 • Điện thoại:  0903486981

Bưu điện văn hóa xã Ngối Cáy

 • Mã bưu điện: 385040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngối Cáy
 • Địa chỉ: Bản Sẳng, Xã Ngối Cáy, Huyện Mường Ảng
 • Điện thoại: 0904892955

Bưu cục văn phòng VP Huyện Mường Ảng

 • Mã bưu điện: 384813
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Huyện Mường Ảng
 • Địa chỉ: Tổ 7, Thị Trấn Mường Ẳng, Huyện Mường Ảng
 • Điện thoại: