Bưu điện Thanh Bình

  • Mã bưu điện: 381170
  • Bưu cục: Bưu điện Thanh Bình
  • Địa chỉ: Tổ Dân Phố 3, Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ
  • Điện thoại: 02153835825