Bưu điện Bản Phủ

  • Mã bưu điện: 381830
  • Bưu cục: Bưu điện Bản Phủ
  • Địa chỉ: Bản Phiêng Cá, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên
  • Điện thoại: 02303821172