Bưu điện văn hóa xã Pa Thơm

  • Mã bưu điện: 381680
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Pa Thơm
  • Địa chỉ: Bản Pa Thơm, Xã Pa Thơm, Huyện Điện Biên
  • Điện thoại: 0944311200