Hòm thư Công cộng Xã Hua Thanh

  • Mã bưu điện: 384452
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Hua Thanh
  • Địa chỉ: Bản Đội 4 bản Xá Nhù, Xã Hua Thanh, Huyện Điện Biên
  • Điện thoại: 0987219794