Bưu điện văn phòng VP Bưu điện Tỉnh

  • Mã bưu điện: 381039
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Bưu điện Tỉnh
  • Địa chỉ: Sô´896, Tổ Dân Phố 10, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ
  • Điện thoại: