Bưu điện văn hóa xã Lao Xả Phình

  • Mã bưu điện: 383730
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lao Xả Phình
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Lao Xả Phình, Huyện Tủa Chùa
  • Điện thoại: 0376202736