Bưu điện Tx Mường Lay

  • Mã bưu điện: 383900
  • Bưu cục: Bưu điện Tx Mường Lay
  • Địa chỉ: Tổ 13, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay
  • Điện thoại: 02153852303