Hòm thư Công cộng Xã Pú Xi

  • Mã bưu điện: 382813
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Pú Xi
  • Địa chỉ: Bản Hua Mức 2, Xã Pú Xi, Huyện Tuần Giáo
  • Điện thoại: 01205 929 201