Bưu điện văn hóa xã Nà Bủng

  • Mã bưu điện: 385350
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nà Bủng
  • Địa chỉ: Bản Nà Bủng 1, Xã Nà Bủng, Huyện Nậm Pồ
  • Điện thoại: 0917912486