Bưu điện văn hóa xã Phì Nhừ

  • Mã bưu điện: 382140
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phì Nhừ
  • Địa chỉ: Bản Suối Lư, Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông
  • Điện thoại: 01662175135