Bưu điện văn hóa xã Nà Nhạn

  • Mã bưu điện: 381880
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nà Nhạn
  • Địa chỉ: Bản Huổi Hẹ 1, Xã Nà Nhạn, Thành phố Điện Biên Phủ
  • Điện thoại: 0343191988