Bưu điện văn hóa xã Huổi Só

  • Mã bưu điện: 383670
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Huổi Só
  • Địa chỉ: Bản Huổi Ca, Xã Huổi Só, Huyện Tủa Chùa
  • Điện thoại: 0833455226