Bưu điện văn phòng VP Huyện Nậm Pồ

  • Mã bưu điện: 385301
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Huyện Nậm Pồ
  • Địa chỉ: Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ
  • Điện thoại: