Bưu điện văn phòng VP Huyện Mường Chà

  • Mã bưu điện: 383314
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Huyện Mường Chà
  • Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà
  • Điện thoại: