Bưu điện TP Điện Biên Phủ

  • Mã bưu điện: 380000
  • Bưu cục: Bưu điện TP Điện Biên Phủ
  • Địa chỉ: Sô´896, Tổ Dân Phố 10, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ
  • Điện thoại: 02153825835