Bưu điện văn hóa xã Pá Mỳ

  • Mã bưu điện: 384280
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Pá Mỳ
  • Địa chỉ: Bản Pá Mỳ 1, Xã Pá Mỳ, Huyện Mường Nhé
  • Điện thoại: 0372183567