Bưu điện văn hóa xã Nà Khoa

  • Mã bưu điện: 385315
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nà Khoa
  • Địa chỉ: Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ
  • Điện thoại: 0973490125