Bưu điện văn hóa xã Noong Hẹt

  • Mã bưu điện: 381831
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Noong Hẹt
  • Địa chỉ: Bản Bông A, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên
  • Điện thoại: 0988792860