Bưu điện văn hóa xã Nậm Khăn

  • Mã bưu điện: 385390
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nậm Khăn
  • Địa chỉ: Bản Nậm Khăn, Xã Nậm Khăn, Huyện Nậm Pồ
  • Điện thoại: 0916514944