Bưu điện văn hóa xã Chiềng Sơ

  • Mã bưu điện: 382300
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chiềng Sơ
  • Địa chỉ: Bản Kéo, Xã Chiềng Sơ, Huyện Điện Biên Đông
  • Điện thoại: 0914808056