Bưu điện văn hóa xã Phình Sáng

  • Mã bưu điện: 382640
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phình Sáng
  • Địa chỉ: Bản Nậm Din, Xã Phình Sáng, Huyện Tuần Giáo
  • Điện thoại: 0968840698