Bưu điện Tủa Chùa

  • Mã bưu điện: 383600
  • Bưu cục: Bưu điện Tủa Chùa
  • Địa chỉ: Khu phố Thắng Lợi, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa
  • Điện thoại: 02153845103