Danh sách bưu điện Mường Chà bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Mường Chà thuộc tỉnh Điện Biên, tìm mã bưu điện: Bưu điện Mường Chà, Bưu điện văn hóa xã Mường Mơn, Bưu điện văn hóa xã Mường Tùng, Bưu điện văn hóa xã Xá Tổng, Bưu điện văn hóa xã Hừa Ngài, Bưu điện văn hóa xã Huổi Lèng, Bưu điện văn hóa xã Na Sang, Bưu điện văn hóa xã Sa Lông, Bưu điện văn hóa xã Ma Thì Hồ, Bưu điện văn hóa xã Nậm Nèn, Hòm thư Công cộng Xã Pa Ham, Hòm thư Công cộng Xã Huổi Mí, Bưu cục văn phòng VP Huyện Mường Chà

Bưu điện Mường Chà

 • Mã bưu điện: 383300
 • Bưu cục: Bưu điện Mường Chà
 • Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà
 • Điện thoại: 02153842719

Bưu điện văn hóa xã Mường Mơn

 • Mã bưu điện: 383500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Mơn
 • Địa chỉ: Bản Búng Giắt, Xã Mường Mơn, Huyện Mường Chà
 • Điện thoại: 0789010472

Bưu điện văn hóa xã Mường Tùng

 • Mã bưu điện: 383480
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Tùng
 • Địa chỉ: Bản Mường Tùng, Xã Mường Tùng, Huyện Mường Chà
 • Điện thoại: 0854059350

Bưu điện văn hóa xã Xá Tổng

 • Mã bưu điện: 383340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xá Tổng
 • Địa chỉ: Bản Xa Tổng, Xã Xá Tổng, Huyện Mường Chà
 • Điện thoại: 0976552017

Bưu điện văn hóa xã Hừa Ngài

 • Mã bưu điện: 383320
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hừa Ngài
 • Địa chỉ: Bản Hừa Ngài, Xã Hừa Ngài, Huyện Mường Chà
 • Điện thoại: 0917717210

Bưu điện văn hóa xã Huổi Lèng

 • Mã bưu điện: 383460
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Huổi Lèng
 • Địa chỉ: Bản Huổi Lèng, Xã Huổi Leng, Huyện Mường Chà
 • Điện thoại: 0848098321

Bưu điện văn hóa xã Na Sang

 • Mã bưu điện: 383590
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Na Sang
 • Địa chỉ: Bản Hin 2, Xã Na Sang, Huyện Mường Chà
 • Điện thoại: 0947898737

Bưu điện văn hóa xã Sa Lông

 • Mã bưu điện: 384650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sa Lông
 • Địa chỉ: Bản Sa Lông 1, Xã Sa Lông, Huyện Mường Chà
 • Điện thoại: 0327519992

Bưu điện văn hóa xã Ma Thì Hồ

 • Mã bưu điện: 383570
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ma Thì Hồ
 • Địa chỉ: Bản Hồ Chim 1, Xã Ma Thì Hồ, Huyện Mường Chà
 • Điện thoại: 0943510472

Bưu điện văn hóa xã Nậm Nèn

 • Mã bưu điện: 383360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nậm Nèn
 • Địa chỉ: Bản Nậm Nèn 1, Xã Nậm Nèn, Huyện Mường Chà
 • Điện thoại: 0967186713

Hòm thư Công cộng Xã Pa Ham

 • Mã bưu điện: 384682
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Pa Ham
 • Địa chỉ: Bản Mường Anh, Xã Pa Ham, Huyện Mường Chà
 • Điện thoại: 01205928153

Hòm thư Công cộng Xã Huổi Mí

 • Mã bưu điện: 384672
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Huổi Mí
 • Địa chỉ: Bản Huổi Mí 1, Xã Huổi Mí, Huyện Mường Chà
 • Điện thoại: 0942759607

Bưu cục văn phòng VP Huyện Mường Chà

 • Mã bưu điện: 383314
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Huyện Mường Chà
 • Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà
 • Điện thoại: