Bưu điện văn hóa xã Pom Lót

  • Mã bưu điện: 381730
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Pom Lót
  • Địa chỉ: Thôn 6 Pom Lót, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên
  • Điện thoại: 0967488902