Bưu điện văn hóa xã Tả Phình

  • Mã bưu điện: 383740
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tả Phình
  • Địa chỉ: Bản Tả Phình 1, Xã Tả Phình, Huyện Tủa Chùa
  • Điện thoại: 0943667492