Danh sách bưu điện Điện Biên Đông bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Điện Biên Đông thuộc tỉnh Điện Biên, tìm mã bưu điện: Bưu điện Điện Biên Đông, Bưu điện văn hóa xã Mường Luân, Bưu điện văn hóa xã Luân Giói, Bưu điện văn hóa xã Phì Nhừ, Bưu điện văn hóa xã Chiềng Sơ, Bưu điện văn hóa xã Xa Dung, Bưu điện văn hóa xã Na Son, Bưu điện văn hóa xã Pú Nhi, Bưu điện văn hóa xã Phình Giàng, Bưu điện văn hóa xã Háng Lìa, Bưu điện văn hóa xã Keo Lôm, Bưu điện văn hóa xã Noong U, Bưu điện văn hóa xã Pú Hồng, Bưu điện văn hóa xã Tìa Dình, Bưu cục văn phòng VP Huyện Điện Biên Đông

Bưu điện Điện Biên Đông

 • Mã bưu điện: 382000
 • Bưu cục: Bưu điện Điện Biên Đông
 • Địa chỉ: Tổ Dân Cư số 9, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông
 • Điện thoại: 02153891111

Bưu điện văn hóa xã Mường Luân

 • Mã bưu điện: 382240
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Luân
 • Địa chỉ: Bản Trung Tâm, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông
 • Điện thoại: 0947639795

Bưu điện văn hóa xã Luân Giói

 • Mã bưu điện: 382270
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Luân Giói
 • Địa chỉ: Bản Giói A, Xã Luân Giới, Huyện Điện Biên Đông
 • Điện thoại: 0852071993

Bưu điện văn hóa xã Phì Nhừ

 • Mã bưu điện: 382140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phì Nhừ
 • Địa chỉ: Bản Suối Lư, Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông
 • Điện thoại: 01662175135

Bưu điện văn hóa xã Chiềng Sơ

 • Mã bưu điện: 382300
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chiềng Sơ
 • Địa chỉ: Bản Kéo, Xã Chiềng Sơ, Huyện Điện Biên Đông
 • Điện thoại: 0914808056

Bưu điện văn hóa xã Xa Dung

 • Mã bưu điện: 382040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xa Dung
 • Địa chỉ: Bản Xa Dung B, Xã Xa Dung, Huyện Điện Biên Đông
 • Điện thoại: 0858029455

Bưu điện văn hóa xã Na Son

 • Mã bưu điện: 382010
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Na Son
 • Địa chỉ: Bản Na Phát A, Xã Na Son, Huyện Điện Biên Đông
 • Điện thoại: 0977860498

Bưu điện văn hóa xã Pú Nhi

 • Mã bưu điện: 382070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Pú Nhi
 • Địa chỉ: Bản Pú Nhi A, Xã Pú Nhi, Huyện Điện Biên Đông
 • Điện thoại: 0326734467

Bưu điện văn hóa xã Phình Giàng

 • Mã bưu điện: 382170
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phình Giàng
 • Địa chỉ: Bản Xa Pua B, Xã Phình Giàng, Huyện Điện Biên Đông
 • Điện thoại: 0944145041

Bưu điện văn hóa xã Háng Lìa

 • Mã bưu điện: 382210
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Háng Lìa
 • Địa chỉ: Bản Háng Lìa, Xã Háng Lìa, Huyện Điện Biên Đông
 • Điện thoại: 0825921142

Bưu điện văn hóa xã Keo Lôm

 • Mã bưu điện: 382110
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Keo Lôm
 • Địa chỉ: Bản Keo Lôm 1, Xã Keo Lôm, Huyện Điện Biên Đông
 • Điện thoại: 0829282420

Bưu điện văn hóa xã Noong U

 • Mã bưu điện: 382340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Noong U
 • Địa chỉ: Bản Tìa Ló A, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông
 • Điện thoại: 0941035149

Bưu điện văn hóa xã Pú Hồng

 • Mã bưu điện: 382351
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Pú Hồng
 • Địa chỉ: Bản Pú Hồng A, Xã Pú Hồng, Huyện Điện Biên Đông
 • Điện thoại: 0364441218

Bưu điện văn hóa xã Tìa Dình

 • Mã bưu điện: 382360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tìa Dình
 • Địa chỉ: Bản Tìa Dình A, Xã Tìa Dình, Huyện Điện Biên Đông
 • Điện thoại: 0825921142

Bưu cục văn phòng VP Huyện Điện Biên Đông

 • Mã bưu điện: 382371
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Huyện Điện Biên Đông
 • Địa chỉ: Tổ Dân Cư số 9, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông
 • Điện thoại: