Bưu điện văn hóa xã Năm Lịch

  • Mã bưu điện: 385020
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Năm Lịch
  • Địa chỉ: Bản Lịch Cang, Xã Nặm Lịch, Huyện Mường Ảng
  • Điện thoại:  0903486981