Hòm thư Công cộng Xã Nậm Vì

  • Mã bưu điện: 384270
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Nậm Vì
  • Địa chỉ: Bản Nậm Vì, Xã Nậm Vì, Huyện Mường Nhé
  • Điện thoại: 0984380813