Bưu điện văn hóa xã Nậm Kè

  • Mã bưu điện: 384230
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nậm Kè
  • Địa chỉ: Bản Nậm Kè, Xã Nậm Kè, Huyện Mường Nhé
  • Điện thoại: 946068058