Bưu điện văn hóa xã Phình Giàng

  • Mã bưu điện: 382170
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phình Giàng
  • Địa chỉ: Bản Xa Pua B, Xã Phình Giàng, Huyện Điện Biên Đông
  • Điện thoại: 0944145041