Bưu điện văn hóa xã Ma Thì Hồ

  • Mã bưu điện: 383570
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ma Thì Hồ
  • Địa chỉ: Bản Hồ Chim 1, Xã Ma Thì Hồ, Huyện Mường Chà
  • Điện thoại: 0943510472