Hòm thư Công cộng Xã Vàng Đán

  • Mã bưu điện: 385452
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Vàng Đán
  • Địa chỉ: Bản Vàng Đán Đạo, Xã Vàng Đán, Huyện Nậm Pồ
  • Điện thoại: 01236118370