Bưu điện Thanh Trường

  • Mã bưu điện: 381220
  • Bưu cục: Bưu điện Thanh Trường
  • Địa chỉ: Tổ Dân Phố 10, Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ
  • Điện thoại: 02153736056