Bưu điện văn hóa xã Hừa Ngài

  • Mã bưu điện: 383320
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hừa Ngài
  • Địa chỉ: Bản Hừa Ngài, Xã Hừa Ngài, Huyện Mường Chà
  • Điện thoại: 0917717210