Bưu điện văn hóa xã Sam Mứn

  • Mã bưu điện: 384492
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sam Mứn
  • Địa chỉ: Đội 10 Yên Cang, Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên
  • Điện thoại: 0376821068