Hòm thư Công cộng Xã Na Tông

  • Mã bưu điện: 384462
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Na Tông
  • Địa chỉ: Bản Na Tông 2, Xã Na Tông, Huyện Điện Biên
  • Điện thoại: 01649997809