Bưu điện văn hóa xã Nà Hỳ

  • Mã bưu điện: 385370
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nà Hỳ
  • Địa chỉ: Bản Nà Hỳ 1, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ
  • Điện thoại: 0941029039