Bưu điện văn hóa xã Tủa Thàng

  • Mã bưu điện: 383650
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tủa Thàng
  • Địa chỉ: Bản Làng Vùa 1, Xã Tủa Thàng, Huyện Tủa Chùa
  • Điện thoại: 0834419288