Bưu điện Mường Nhé

  • Mã bưu điện: 384000
  • Bưu cục: Bưu điện Mường Nhé
  • Địa chỉ: Khu dân cư số 1, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé
  • Điện thoại: 02153740019