Bưu điện văn hóa xã Pú Nhi

  • Mã bưu điện: 382070
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Pú Nhi
  • Địa chỉ: Bản Pú Nhi A, Xã Pú Nhi, Huyện Điện Biên Đông
  • Điện thoại: 0326734467